شاید خلاصه ترین تعریفی که برای اتاق فرار میتوان گفت این باشد که همانند یک بازی کامپیوتری وارد فضایی می شوید و با دنبال کردن سرنخ های موجود در فضا، حل معماها و پشت سر گذاشتن چالش‌های بازی راه فرار از آن فضا را پیدا کنید. اما با یک تفاوت اصلی، این که شما خودتان به صورت فیزیکی وارد اتاق می شوید و نه به صورت مجازی! و البته اتاق فرار یک تفریح گروهی است و در اتاق فرار همکاری تیمی و گروهی نقش مهمی در حل معماها و همچنین خروج از اتاق دارد.

 

اتاق فرارهای مختلف دارای داستان‌های متفاوتی هستند که همانند بازیهای کامپیوتری یا فیلم‌ها به دلایل مختلفی از جمله ترس و هیجان می توانند دارای محدودیت سنی باشند. در اتاق فرار همواره حل معماهای اتاق یکی از مهمترین بخش‌های اتاق می‌باشد و اتاق فرار در درجه اول یک بازی معمایی است.

مدت زمان بازی ها و همچنین تعداد افراد با توجه با فضای اتاق و سختی معماها می تواند متفاوت باشد و معمولا تعداد اعضای تیم‌ها بین 4 تا 8 نفر و مدت زمان بین 60 تا 90 دقیقه می باشد.